บริษัท ทาโกฟู้ดส์ อินดรัสทรี จำกัด
 
- บอท Google (66.249.69.119) มา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 21.44 น.
- บอท Alexa search engine (204.236.226.210) มา เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 07.58 น.
- บอท Hot Bot search (98.137.72.230) มา เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 22.14 น.
- บอท msnbot1.0 (157.55.39.148) มา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 06.15 น.
 
 
 
บริษัท ม Version : TH EN
บริษัท ทาโกฟู้ดส์อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 2001โดยคุณวิชา ตู้จินดา เภสัชกร ผู้ซึ่งใช้เวลามากกว่า 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพที่ถูกออกแบบ โดยเฉพาะให้สามารถเสริมสร้างระบบการทำงานในส่วนต่างๆของ ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ(Functional Food Design) ให้กับบริษัทและหน่วยงานทางด้านอาหารชั้นนำทั่วโลก และนอกเหนือไปจากนี้ บริษัทฯยังทุ่มเทความสามารถและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตท้องถิ่นของประเทศ..[อ่านต่อ]
 
ด้วยการทุ่มเทบุคคลากรทางการแพทย์ เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์การอาหารเวลาและเงินทุน เพื่อไขความลับจาก
ธรรมชาติที่ซุกซ่อนอยู่ในผลไม้มหัศจรรย์ ชนิดนี้และด้วยวิทยาการสมัยใหม่ที่ทำให้เราสามารถสกัดสารประกอบอันทรง
คุณค่าจากธรรมชาตินี้ได้โดยยังคงคุณค่าและความสดชื่นจากผลมังคุดสดได้ ทุกประการ ทุกๆผลิตภัณฑ์
ที่เราสรรสร้างขึ้น จึงมาจากความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในคุณค่า อันมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เริ่มจาก
กระบวนการวิจัยค้นคว้าตามหลักวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่งานวิจัยเป็นจำนวนมากถูกออกแบบโดย
จำเพาะเจาะจงเพื่อให้กระบวนการ ค้นคว้าที่ได้วางแผนไว้นำไปสู่ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด มีประโยชน์และเสริมสร้างกระบวนการทำงานต่างๆ..[อ่านต่อ]
ที่ทาโกฟู้ดส์ฯ เราทุ่มเทความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อค้นหาวิธีนำคุณค่าจากธรรมชาติ มาสู่ผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุด ใกล้เคียงความเป็นธรรมชาติมากที่สุด และหนึ่งในกรรมวิธีการผลิตที่เป็นความชำนาญเฉพาะ ด้านของเราคือการใช้วิทยาการที่ทันสมัยที่สุด ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมานานนับศตวรรษ แปรเปลี่ยนผลมังคุดทั้งลูกให้เป็นน้ำมังคุดเนเจอร์แซน (Nature Xan) ที่ยังคงความสดชื่นจากเนื้อ มังคุดสด..[อ่านต่อ]
สำหรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ Q Brand นั้น ก็สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไทย ตระหนักและเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มากเป็นอันดับ ต้นๆของโลกจึงได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ อาหารจากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่ามีความปลอดภัย สูงมีการรับประกันคุณภาพตลอด กระบวนการผลิตซึ่งก็จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคทั้งในแต่ นอกประเทศอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้การรณรงค์มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกันรัฐบาลไทย..[อ่านต่อ]
© Copyright Takafoods Industry Co.,Ltd. 2009. Design By : Ninewebsite.com
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก ดัดเเปลง หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลบนเว็ปไซด์ทั้งหมด ก่อนได้รับ
อนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท มิฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย | Check Mail | Weblink | News
Check Google Page Rank Valid CSS!